Kontaktní informace

ul. Bielska 30
10-646 Olsztyn
Polska
E-mail: biuro@dsppolska.pl
Telefon: +48 577 171 300


Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město
Republika Czeska
E-mail: dsp@dspprerov.cz
Phone: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051Navigace

W co wierzymy

Jesteśmy przekonani, że można osiągnąć światową jakość naszych produktów za ogólnie możliwe do przyjęcia ceny. Wierzymy, że wysiłek każdego z nas sprzyja osiągnięciu tego celu. Dlatego wierzymy sami sobie i sobie nawzajem oraz naszym klientom.

Nieustannie się rozwijamy, sprzedajemy wyłącznie produkty tego rozwoju

Wszelkie działania spółki są związane z główną dziedziną - produkcją maszyn do przerobu surowców mineralnych. Strategia rozwoju opiera się o stworzenie bazy z najbardziej praktycznych typów i wielkości poszczególnych urządzeń i zmierza do coraz większej kompleksowości oferowanych usług. Obecnie jesteśmy w stanie zaspokoić większość normalnych wymagań. Podobnie rozwija się działalność spółki również terytorialnie. Priorytetem jest rynek krajowy i kraje w najbliższej okolicy. Tej strategii jest też podporządkowane budowanie silnej sieci handlowej.

Funkcjonalność jest ważniejsza, niż forma

Spółka preferuje bieżące tworzenie zespołów orientowanych na problem z wykorzystaniem naturalnego autorytetu kompetentnych specjalistów przed tworzenie nieelastycznych struktur hierarchicznych. W procesach podejmowania decyzji przeważa szukanie konsensusu z respektowaniem autorytetu własnościowego i dążenie do zrównoważonego wpierania aktualnych i perspektywicznych działań.

Jak produkujemy

DSP Přerov jest firmą handlowo-inżynierską, związaną z głównym zapleczem produkcyjnym i ze sprawdzoną siecią specjalistycznych dostawców. Własnymi siłami przeprowadzamy niektóre finalne operacje. Niezbędność firmy w tym systemie opiera się o własne konstrukcyjne i aplikacyjne know how.

Sídlo firmy DSP Přerov, spol. s r.o.

Rozwiązujemy problemy tam, gdzie powstają

Nikt nie wie o urządzeniu więcej, niż ten, kto z nim codziennie pracuje. Dlatego do priorytetów spółki należy zdolność komunikacji z klientem, zdolność zrozumienia jego problemów i zdolność jego pozyskania dla naszego rozwiązania.

Ten umie to a tamten tamto

Struktura zawodowa pracowników wynika ze trzech głównych dziedzin działalności, którymi są:

  • rozwój konstrukcyjny nowych wyrobów,
  • kompleksowe usługi handlowe,
  • instalacja dostarczonych urządzeń i serwis po sprzedaży.

Większość pracowników ma wieloletnie doświadczenie w branży.

Nasza firma DSP Přerov,spol. s r.o. jest posiadaczem certyfikatu ISO 9001:2015

Certifikát ISO 9001:2000