Kontaktní informace

ul. Bielska 30
10-646 Olsztyn
Polska
E-mail: biuro@dsppolska.pl
Telefon: +48 577 171 300


Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město
Republika Czeska
E-mail: dsp@dspprerov.cz
Phone: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051Navigace

Wstępne przesiewacze wibracyjne VGOPrzesiewaczeNasze wyrobyDSP Přerov, spol. s r.o.

Przesiewacze wstępne VGO są przeznaczone do odgliniania materiału na wejściu do linii technologicznej o ziarnistości do 1m z 1 do 2 powierzchniami przesiewania. Górna powierzchnia posiada ruszt ze szczeliną do 150mm. Dolna powierzchnia może posiadać sito z okami 35-63mm. Przesiewanym materiałem może być kruszywo, żwir, rudy itp.

Przesiewacze VGO wykonują ruch oscylacyjny. Ruch jest wzbudzany wzbudnicą mimośrodową umieszczoną w środku ciężkości maszyny.

Przesiewacze VGO = wiele zalet:

  • odporność na klinowanie i zalepianie przesiewanym materiałem na powierzchniach przesiewania,
  • dzięki kaskadowej konstrukcji powierzchni rusztu dochodzi do bardziej efektywnego odsiewania drobnych frakcji z górnej powierzchni przesiewacza wstępnego,
  • minimalne koszty eksploatacji, które są wynikiem wyważonej konstrukcji maszyny, wykorzystanie wieloletniego doświadczenia w eksploatacji przesiewaczy i unifikacja części,
  • łatwa wymiana powierzchni przesiewania,
  • wysoka jakość = wysoka efektywność + gospodarność.

Parametry przesiewaczy wstępnych VGO

Parametry należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków.

Oznaczenie typowe
- VGO 120x270/2
Szerokość powierzchni przesiewania
mm 1 200
Długość powierzchni przesiewania
mm 2 700
Pobór mocy
kW 15

Vibrační hrubotřídič VGO 120x270/2Vibrační hrubotřídič VGO 120x270/2Vibrační hrubotřídič VGO 120x270/2

Vibrační hrubotřídič VGO 120x270/2