Kontaktní informace

ul. Bielska 30
10-646 Olsztyn
Polska
E-mail: biuro@dsppolska.pl
Telefon: +48 577 171 300


Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město
Republika Czeska
E-mail: dsp@dspprerov.cz
Phone: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051Navigace

Opracowaliśmy typoszeregi przesiewaczy wibracyjnych spełniające różne wymagania klientów co do składu granulometrycznego materiałów na liniach przerobu surowców mineralnych.