Kontaktní informace

ul. Bielska 30
10-646 Olsztyn
Polska
E-mail: biuro@dsppolska.pl
Telefon: +48 577 171 300


Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město
Republika Czeska
E-mail: dsp@dspprerov.cz
Phone: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051Navigace

Linie technologiczneNasze wyrobyDSP Přerov, spol. s r.o.

Produkowane przez nas urządzenia kompletujemy do linii do przerobu surowców mineralnych. Zapewniamy nie tylko produkcję urządzeń do kompletacji linii (tu należą przenośniki, konstrukcje stalowe, systemy kontrolne i sterujące), ale również opracowanie projektu linii, jej montaż i wprowadzenie do eksploatacji.

Przykłady linii technologicznych dostarczonych przez firmę DSP Přerov

Linia do przerobu spillituLinia do przerobu łupkuLinia do przerobu granituLinia do przerobu wapieniaLinia do przerobu granitu porfirLinia do przerobu amfibolituLinia do przerobu granodiorytuLinia do przerobu dolomituLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu granituLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu granituLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu granituLinia do przerobu bazaltuLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu wapienia

Linia do przerobu wapieniaLinia do przerobu żwiruLinia do przerobu laterytuLinia do przerobu szarogłazówLinia do przerobu wapieniaLinia do przerobu żwiru