Kontaktní informace

ul. Bielska 30
10-646 Olsztyn
Polska
E-mail: biuro@dsppolska.pl
Telefon: +48 577 171 300


Kojetínská 2900/51
750 02, Přerov I - Město
Republika Czeska
E-mail: dsp@dspprerov.cz
Phone: +420 581 209 050
Fax: +420 581 209 051DSP Přerov spol. s r.o.

Jest firmą handlowo-inżynierską, związaną z głównym zapleczem produkcyjnym I ze sprawdzoną siecią specjalistycznych dostawców. Wszelkie działania spółki są związane z główną dziedziną - z produkcją maszyn do technologii przerobu surowców mineralnych. Do głównych przedmiotów działalności firmy należy rozwój konstrukcyjny własnych rozwiązań podstawowych maszyn do przerobu kruszywa, to znaczy zwłaszcza kruszarek i przesiewaczy oraz rozwój aplikacyjnego know-how, opierający się o silną część handlową, serwis instalacyjny wraz z dostawami części zamiennych.

Maszyny i urządzenia do produkcji i przerobu kruszywa